תגיש לי Options

GFDL

טרם קיבלתי חולצה על השתתפותי בויקיפדיה:מתקפת איכות/קטגוריות.

title of other file.

Many thanks to your electronic mail concerning this. I am sorry even though which i'm not inclined to undelete this. I'd hope by given that you'll recognise that deletion discussions are under no circumstances just votes so the volume of votes isn't the only selecting element. Remaining completely exhibited within a general public spot was just one situation. The other relates to what artwork operates are permitted underneath the exemption. The argument presented that paintings might be permitted from the exemption just isn't convincing, especially in light-weight of Presenti remarks, built right after a lot of that deletion discussion, that "an inventive function made for artistc objective is on no account applied art ( e.

טיפ למועמדים: "לעולם אל תתנו שם של ממליץ שאינכם בטוחים לגבי דבריו. רצוי שתשוחחו איתו מראש ותחושו את התייחסותו, ואם יש ספק - אז אין ספק. טקטיקה טובה נוספת תהיה לשמור עם המראיין על כנות מלאה".

If you established this file, be sure to Observe that The reality that it has been proposed for deletion does not essentially signify that we do not worth your kind contribution. It simply just signifies that one particular individual believes that there is some unique challenge with it, like a copyright problem.

For those who developed this file, you should Take note that the fact that it has been proposed for deletion will not automatically signify that we don't price your variety contribution. It simply just means that 1 particular person thinks that there is some particular difficulty with it, like a copyright situation.

במקרה שלי, תמיד אחפש את היתרונות של העובד ואדגיש אותם, אבל לא אמציא יתרונות שאינם קיימים. אם, למשל, מדובר בעובד חרוץ שאינו ניחן ביצירתיות website יתר, אדגיש את חריצותו בפני הממליץ אבל לא אומר אמירה כמו 'הוא מצוין בהגיית רעיונות'".

File:Abba_Yavniel.JPG has been shown at Commons:Deletion requests so that the Local community can discuss no matter if it should be retained or not. We would recognize it if you can check out voice your viewpoint concerning this at its entry.

When the class is up for deletion due to the fact it has been superseded, evaluate the notion that although the category might be deleted, your hard work (which every one of us enormously take pleasure in) lives on in The brand new class.

File:Har_Hazeitim_IMG_3373.JPG has actually been listed at Commons:Deletion requests so the Local community can explore irrespective of whether it should be stored or not. We might value it if you might drop by voice your opinion concerning this at its entry.

File:Catedralat_Basil_IMG_6797.JPG has long been mentioned at Commons:Deletion requests so which the Group can explore no matter if it ought to be saved or not. We would appreciate it if you could possibly visit voice your belief about this at its entry.

מה שכן משנה הוא שמסביבי, באמת, כולם עובדים נורא קשה ונורא מקטרים על זה ונורא לא מבינים למה כולם מסביבם מתגרשים ולמה דור שלם של ילדים גדל בתחושה שהוא טעון טיפוח ומחוסר הורים, ואחרי זה הולך ומקים תנועות נוער ניאו-נאציות חשאיות בפתח תקווה.

Hi Deror - we have a large, tagged and geotagged library of images from everywhere in the environment, and we have an interest in making use of several of your photographs in it. I would fairly not disclose the details of what we intend to do Using these illustrations or photos below, but I wish to go over with you at your earliest convenience.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *